Lustia-hankkeen yleiskuvaus

Lisää yksityiskohtia: pdf 1.2 MB. Katso myös hankkeen kuvaus A4-koossa

Hankkeen päätavoitteena on tieteellisesti korkeatasoisen ja kansainvälistä yhteistyötä harjoittavan järjestäytyneen tutkimuslaboratoriotoiminnan vakiinnuttaminen Metlassa. Tavoitteen toteutuminen edellyttää Metlan vuosilustotutkimuksen tehostamista seuraavin keinoin: laboratoriotoiminnan yhtenäistäminen, yhteisen lustotutkimuksen laatujärjestelmän ja pysyvän arkistointijärjestelmän kehittäminen, lustotutkimustiedon Internet-pohjainen tuotteistaminen sekä kansainvälisen verkostoyhteistyön ja tutkimustoiminnan lisääminen.

Hanke jakautuu viiteen toisiaan tukevaan osahankkeeseen. Osahankkeessa 1 (Lustia Laboratoriot) kehitetään Metlan lustolaboratorioiden valmiuksia laadukkaan vuosilustotiedon tuottamiseen ja osallistumiseen kansainväliseen lustotutkimusyhteistyöhön. Osahankkeessa 2 (Lustia-Arkisto) luodaan helppokäyttöinen arkistointijärjestelmä Metlan hallinnoimien lustotietojen saatavuuden ja käytettävyyden pysyväksi turvaamiseksi. Osahankkeessa 3
(Lustia ajantieto) tuotetaan ajantasaista tietoa Lustia-arkistoista tutkimuksen, käytännön metsätalouden ja muiden asiasta kiinnostuneiden tarpeisiin. Osahankkeessa 4 (LustiaMaa) palvellaan lustotiedon käyttäjiä Lustia-arkistojen tietoja hyödyntävän käyttäjäystävällisen Internet-käyttöliittymän välityksellä. Osahankkeen 5 (Lustia Projekti) tehtävänä on seurata, tukea ja kehittää hankkeen toimintoja siten, että työsuoritteet palvelisivat mahdollisimman tehokkaasti hankkeelle asetettuja tavoitteita.

Lustia-hankkeen kehittämiskokous
27-28.1.2004
Lustian tutkimussuunnitelma 2004-2008
Lustian vuosisuunnitelma 2004
Lustian seurantaraportti vuodelta 2004
Lustian tulostoimintasuunnitelma vuodelle 2005
Kolarin lustotutkimuksen suuret haasteet.
Loppuraportti ja vuoden 2006 seurantaraportti

Home Background Connections Projects Documents Media Gallery Archives What's new
Kotisivu Tausta Yhteydet Projektit Dokumentit Mediagalleria Arkisto Uusimmat