KASVUN VAIHTELU

Kotimaisesta metsänrajamännystämme (Pinus sylvestris) on tullut yksi kansainvälisen ilmastonmuutostutkimuksen tärkeimmistä proksitiedon lähteistä. Männyn helppo ajoittuminen lustoissa esiintyvän voimakkaan ilmastosignaalin vuoksi (heinäkuun lämpötila) ja puuaineksen erinomainen säilyvyys ovat tekijöitä, jotka ovat mahdollistaneet yli 7600 vuoden pituisen lustosarjan kokoamisen.

Kerätty vuosilustoaineisto on hyvän ilmastosignaalinsa vuoksi osoittautunut myös erinomaiseksi ilmastotutkimuksen lähteeksi. Sodankylän ilmastoaseman yli 100 vuoden pituinen ilmastosarja (1901 alkaen) ja muutamat muut skandinaaviset pitkät ilmastosarjat antavat hyvän perustan dendroklimatologiselle tutkimuksellemme.

Tutkimusryhmämme kokosi työnsä tulokset kirjaksi "Puun Muisti" vuonna 1998.

Home Background Connections Projects Documents Media Gallery Archives What's new
Kotisivu Tausta Yhteydet Projektit Dokumentit Mediagalleria Arkisto Uusimmat