non-reviewed articles / referoimattomat artikkelit

2014

Arppe, L., Helama, S., Mielikainen, K., Oinonen, M & Timonen, M. 2014. 2000 years of climate from pine tree-ring δ13c and growth rates from northern Finland. In: Accepted Abstracts of the 9th International Conference on Dendrochronology 2014 13–17 January 2014 Melbourne Australia. P. 9

Kasatkina,E., Shumilov, O., Timonen, M. & Kanatjev, A. 2014. Tree ring growth, ice cover and solar irradiance. In: Accepted Abstracts of the 9th International Conference on Dendrochronology 2014 Melbourne Australia. P. 63

Kasatkina,E., Shumilov, O., Timonen, M. & Kanatjev, A. 2014. Tree-ring proxy of comet impacts. In: Accepted Abstracts of the 9th International Conference on Dendrochronology 2014 Melbourne Australia. P. 104

Sutinen, R., Timonen, M., Herva, H. & Helama, S. 2014. Fluctuation of scots pine treeline in NW finnish lapland during the past 1500 years – Subaerial stump/snag evidence. In: Accepted Abstracts of the 9th International Conference on Dendrochronology 2014 Melbourne Australia. P. 15

Oinonen, M., Arppe, L., Helama, S., Mielikäinen, K. & Timonen, M. 2014. Fingerprinting the 536AD climatic anomaly – tree ring width, delta13c and delta14c in multiproxy event reconstruction. In: Accepted Abstracts of the 9th International Conference on Dendrochronology 2014 Melbourne Australia. P. 88

2013

Shumilov,O., Kasatkina, E., Timonen, M., Kanatjev, A. & Ivanov, S. 2013. Palaeo volcanoes, solar activity and tree-ring responses over the last millennium. Geophysical Research Abstracts. Vol. 15, EGU2013-2625, 2013. EGU General Assembly 2013.

2012

Mielikäinen, K., Timonen, M. & Helama, S. 2012. Ilmastonmuutokset ja niiden syyt puulustojen ja muiden proksitietojen pohjalta. Metlan verkkojulkaisussa: Bioenergia, ilmastonmuutos ja Suomen metsät. Luku 2.1 (sivut 32-52)

2011

Kasatkina E., Shumilov, O., Sutinen, M-L., Chramov, A., Enykeev, E., Novikova, T. 2011. Search for solar and lunar rhythms in suicides in European Arctic (Northwest of Russia and Finnish Lapland). Geophysical Research Abstracts, V. 13, P. 1630, 2011.

Shumilov, O., Kasatkina E., Masloboev, V., Kanatjev, A., Timonen, M., Mielikainen, K., Lukina, N. & Kirtsideli, I. 2011. Solar and volcanic signals in tree rings from Kola Peninsula and Finnish Lapland. Geophysical Research Abstracts, V. 13, p. 1629.

2010

Shumilov, O. I., Kasatkina, E. A., Timonen, M., Herva, H., Kirtsideli, I. & Kanatjev, A. G. 2010. "Urban heat island" effect on tree growth at several cities of Northern Europe. Geophysical Research Abstracts. V. 12, p. 1422.

Kasatkina, E. A.; Shumilov, O. I. Timonen, M., Mielikainen, K., Helama, S., Kanatjev, A. G. & Kirtsideli, I. 2010. Climatic variations on longest tree-ring chronologies for Kola Peninsula and Finnish Lapland. Geophysical Research Abstracts. V. 12, p. 1427.

Shumilov, O. I., Kasatkina E. A., Timonen, M., Herva, H., Mielikainen, K., Kanatjev, A. & Kirtsideli, I. 2010. External factors influence on tree growth at the northern timberline at Kola Peninsula and Northern Lapland. The 8th International Conference on Dendrochronology, June 13-18, 2010, Rovaniemi, Finland, p. 125.

Kasatkina E., Shumilov, O., Timonen, M., Herva, H., Mielikäinen,K., Kanatjev, A. & Kirtsideli, I. 2010. Dendrochronological study of conifer trees (Larix) artificially planted inside and outside of several cities at the Northern Europe. The 8th International Conference on Dendrochronology, June 13-18, 2010, Rovaniemi, Finland, p. 257.

Kettunen, S. 2010. World Dendro 2010 Uutiskirje. Dendrokronologit yli 40 maasta kokoontuvat 13.–18.6.2010 Rovaniemellä järjestettävään konferenssiin.
Artikkelit:
A: Kari Mielikäinen: Dendrokronologit tutkivat ilmaston muutoksia ennen lämpömittarin keksimistä
B: Mauri Timonen: Lapin metsänrajamännyn kasvu tunnetaan 7644 vuoden ajalta - sen lustoissa on myös säätietoa
C: Harri Mäkinen ja Pekka Nöjd: Puiden paksuuskasvusta puolet kertyy heinäkuussa

2008

Mäki-Kihniä, N. 2008. Ilmasto Suomessa jääkauden jälkeen – vuosi vuodelta!. Tutkijatohtori Samuli Helaman haastattelu Suomen Akatemian julkaisemalla Tietysti.fi-sivustolla.

2007

Holopainen, J. & Helama, S. 2007. Haluttu, pelätty ilmastonmuutos. Ilmastonmuutoksen käsitteen perusolemusta hahmotteleva artikkeli lehdessä Tieteessä tapahtuu 6/2007.

Mielikäinen, K. 2007. Ihmisen osa ilmastonmuutoksessa. Maaseudun Tulevaisuus 25.04.2007. Yliökirjoitus.

2006

Sutinen, R., Aro, I., Herva, H., Muurinen, T., Piekkari, M. and Timonen, M. 2006. Macrofossil evidence disputes ubiquitous birch-pine-spruce succession concept in Western Finnish Lapland. In: Johansson, P., Lunkka, J.-P. and Sarala, P. (eds.), 2006. Late Pleistocene glacigenic deposits in the central part of the Scandinavian ice sheet: Abstracts. The INQUA Peribaltic Group Field Symposium in Finland, September 11.-15. 2006. Geological Survey of Finland, Rovaniemi, 56 pages.

2005

Helama, S., Eronen, M ja Timonen, M. 2005. Dendrokronologinen ristiinajoitus - absoluuttinen ajoitusmenetelmä. Geologi-lehti nro 3. s. 61-65. Suomen geologinen seura.

Timonen, M. 2005. Muuttuvan ilmaston ennakointi metsan uudistamisessa. Julkaisussa: Hyppönen, M., Hallikainen, V. ja Jalkanen, R. (toim.): Metsätaloutta kairoilla. Metsänuudistaminen Pohjois-Suomessa.

2004

Helama, S. & Timonen, M. 2004. Ilmastokatsaus Joulukuu 2004. s. 5-6. Ilmatieteen laitos.

Meriläinen, J. & Timonen, M. 2004. Tree-Ring Data Bank of Saima Centre for Environmental Sciences in Savonlinna. Contribution to ITRDB.

Timonen, M. 2004. Kolarin lustotutkimuksen suuret haasteet. Julkaisussa: Tasanen, T., Hietanen, J., Huhta, E., Hulkko, E., Jokinen, M. & Vuontisjärvi, U. (toim.). Vuomilla ja vaaroilla - neljä vuosikymmentä metsäntutkimusta Kolarissa. Metsäntutkimuslaitos, Kolarin tutkimusasema, s. 94-105.

Varmola, M., Salminen, H. & Timonen, M. 2004. Kylvömännikön harvennusreaktio ja kasvunvaihtelu pohjoisella metsänrajalla. Metsätieteen aikakauskirja 1/2004: 122-123.

2003

Lindholm, M., Timonen, M & Eronen, M. 2003. Low- and high frequency midsummer temperature changes from northern Fennoscandian forest-limit scots pine tree-rings. Abstract 23-31.7.2003. Reno. Usa.

Timonen, M. 2003. Lustia project plan 2004-2008. Lustia – Lustotutkimuksen Laboratorio- ja kehittämishanke. Hankesuunnitelma. 51 s.

Timonen, M. 2003. Lustia  2004 – Lustotutkimuksen Laboratorio- ja kehittämishanke. Vuosisuunnitelma. 45 s.

Eronen, M., Lindholm, M., Helama, S., Meriläinen, J., Timonen, M. 2003. Reconstruction of Low- and High-Frequency Summer Temperature Changes From a Tree-Ring Archive of Fennoscandian Forest-Limit Scots Pine.  PAGES News 11 (2-3), 14-15.

2002

Hagberg, M., Timonen, M., Sutinen, M.-L. & Sutinen, R. 2002. Distribution of timber line tree species in Western Finnish Lapland. In: Kankaanpää, S., Müller-Wille, L., Susiluoto, P. & Sutinen, M.-L. (eds.). Northern timberline forests: environmental and socioeconomic issues and concerns. The Finnish Forest Research Institute, Research Papers 862:120-121.

Helama, S., Lindholm, M., Timonen, M. & Eronen, M. 2002. Tree line changes of Scots pine in Northwest Finnish Lapland inferred from dendrochronologically dated subfossil wood. In: Kankaanpää, S., Müller-Wille, L., Susiluoto, P. & Sutinen, M.-L. (eds.). Northern timberline forests: environmental and socioeconomic issues and concerns. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 862:115, 252-253.

Hyppönen, M., Juntunen, V., Lohi, T., Mikkola, K., Mäkitalo, K., Timonen, M. & Varmola, M. 2002. Suojametsäalueen metsien uudistuminen. Julkaisussa: Hyppönen, M., Jortikka, S. & Tapaninen, S. (toim.). Metsänuudistaminen Pohjois-Suomessa. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 876: 53-64.

Eronen, M. 2002. Puulustot: ympäristömuutosten tietopankki. Esitelmä Suomalaisen Tiedeakatemian istunnossa 11.2.2002.

Timonen, M. 2002. Is the climate warming along the pine timberline? In: Kankaanpää, S., Müller-Wille, L., Susiluoto, P. & Sutinen, M.-L. (eds.). Northern timberline forests: environmental and socioeconomic issues and concerns. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 862: 126, 264.

Timonen, M. 2002. Interactions between the North Atlantic Oscillation (NAO), Finnish climate and timberline pine growth. Abstract and 10:00 a.m. - 11:40 a.m. Group: Positions in dendrochronology and dendroclimatology.   The 98th AAG Annual Meeting March 19-23, 2002 in Los Angeles (Bonaventura Convention Center).

2001

Helle, T. & Timonen, M. 2001. The North Atlantic Oscillation and reindeer husbandry. In: Huntington, H.P. (ed.). Arctic flora and fauna. Status and conservation. Arctic Council Program for the Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF). Edita, Helsinki. p. 25.

Eronen, M., Lindholm, M. & Timonen, M. 2001. Holocene climatic and environmental changes inferred from the continuous, over 7500 years long pine tree-ring chronology for northern Finland. EURODENDRO 2001 Meeting in Gozd Martuljek, Slovenia, 6.-10. 6. 2001, Book of abstracts, pp. 23-24.

Eronen, M., Lindholm, M. & Timonen, M. (2001): A 7500-year pine tree-ring chronology for northern Finnish Lapland. Past Climate Variability Through Europe and Africa. An International PAGES - PEP III Conference, 27-31 August 2001. Aix-en-Provence, Ranska, Abstracts p. 79.

Ogurtsov, M,G., Lindholm, M., Eronen, M., Jungner H., Sonninen, E., Timonen, M. & Helama, S. 2001. Centennial variation of summer temperature in northern Fennoscandia and its possible link with the solar activity. CLIC, Climate change and variability in northern Europe, Climate Change Symposium, Turku/Åbo, Finland, June 6-8th. 2001. Programme and Abstracts, p. 87.

Timonen, M. 2001.   Uudet tuulet puhaltavat – Metlassa selvitetään suurilmaston vaihtelua. Metsäntutkimus 1:5-8. Metlan asiakaslehti.

Timonen, M. 2001. Lustotutkimuksesta apua Lähi-idän kuivuusongelmaan. Metsäntutkimus 2001-4:12.

Timonen, M.2001. Ilmaston muutokset kautta aikojen - onko menneisyys Lapin metsien tulevaisuuden peili? Julkaisussa: Varmola, M. & Tapaninen, S. (toim.). Pohjoisten metsien hoito - 30 vuotta tutkimuspäiviä Rovaniemellä. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 803: 9-29.

Timonen, M, Eronen, M. & Lindholm, M. (2001): Holocene climatic changes inferred from the continuous 7500-year pine tree-ring chronology for Northern Finland. CLIC, Climate change and variability in northern Europe, Climate Change Symposium, Turku/Åbo, Finland, June 6-8th. 2001. Programme and Abstracts, p. 99.

Varmola, M., Hyppönen, M., Juntunen, V., Lohi, T., Mikkola, K., Mäkitalo, K. & Timonen, M. 2001. Suojametsäalueen metsien uudistuminen. Raportti maa- ja metsätalousministeriölle. 15 s.

2000

Lindholm, M., Eronen, M. & Timonen, M. 2000. Growth variability during the last 7500 years interpreted from the supra-long ring-width chronology of Scots pine from Northern Fennoscandia. In: Kolström, T., Lindholm, M. & Viinanen, R. (eds.). Proceedings of the meeting in Lund, Sweden 16 – 19 March, 2000. University of Joensuu, Faculty of Forestry. Research Notes 108. p. 53-63.

Lindholm, M., Eronen, M., Timonen, M. & Meriläinen, J. 2000. Interregional comparison of long-term growth variability, growth responses and growth controlling climatic forcings in Finland using millenial chronologies of Scots pine. XXI IUFRO World Congress, 7-12 August 2000, Kuala Lumpur, Malaysia, Abstracts, p. 188.

Timonen, M. 2000. Puun muistikirja. Julkaisussa: Ympäristö ja tutkimus Ylä-Lapissa 1990-luvulla. Seminaari Siidassa 6.-7.10.1999. Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 30.2000.

Timonen, M. 2000. Lapin mänty ilmastonmuutoksen jäljillä. Lapin pitkä lustokronologia. Metsäntutkimus 2/2000. s. 5-7.

Timonen, M. 2000. Vuosilustoindeksit. Julkaisussa: Kantola, M., Leikola, M., Parviainen, J. & Sipilä, A. (toim.). Tiedätkö metsistä Suomessa ja Euroopassa. S. 67-68.

Mielikäinen, K. & Timonen, M. 2000. Trees have long memories. Forest Research 2b: 10-11.

1999

Mielikäinen, K. & Timonen, M. 1999. Puun muisti on pitkä. Metsäntutkimus 1999-1: 15-16.

Gustavsen, H. & Timonen, M. 1999. Lapin suojametsäalueen männiköiden rakenne, kasvu ja käsittely. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 677: 37-41.

Timonen, M. 1999. ADVANCE-10K: Developing a supra-long ring-width chronology for Northern Finland. Final report on Advance project. In: Analysis of Dendrochronological Variability and Associated Natural Climates in Eurasia - the last 10 000 years (ADVANCE-10K). ENV4-CT95-0127. Final Report to the Commission of the European Communities Directorate. p. 36-42.

Timonen, M. 1999. Timberline pine tree-rings - a powerful tool for dating and climate analysis. In: Saarnisto, M., Saarinen, T. & Tiljander, M. (eds.). VARVE 99, Workshop at Lammi, Finland, April 13-17, 1999. Programme and abstracts. p. 21-22.

1998

Timonen, M. 1998. Dendrochronological analysis at pine timberline. In: Tasanen, T. (ed.). Research and management of the northern timberline region. Proceedings of the Gustaf Sirén symposium in Wilderness Center Inari, September 4.-5.1997. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 677: 37-41.

Mielikäinen, K., Nöjd, P., Pesonen, E. & Timonen, M. 1998. Puun muisti. Kasvun vaihtelu päivästä vuosituhanteen. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 748. 54 s.

Timonen, M. 1998. Report on Advance project. The year 1997. In: Analysis of Dendrochronological Variability and Associated Natural Climates in Eurasia - the Last 10 000 Years (ADVANCE-10K). ENV4-CT95-0127. Second Year Progress Report to the Commission of the European Communities Directorate General XII. 27-30 p.

1996

Timonen, M. 1996. Vedenalainen lustotutkimus. Historiikkia 12 vuoden takaa: tällä esityksellämme voitimme ideakilpailun Kemin Kylähullupäivillä vuonna 1996! 49 s.

Timonen, M. 1996. Puun vuosilustot ilmastohistorian analyysissä. Folia Forestalia – Metsätieteen aikakauskirja 1996(3):275-282.

Timonen, M. 1996.  Lapin metsien kasvun vaihtelu viimeisen 500 vuoden aikana. Pohjoisten metsien kasvu – ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Metsäntutkimuspäivät Rovaniemellä 1996. Toim.Hannu Hökkä, Hannu Salminen & Martti Varmola. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 589.

Timonen, M. 1996. ADVANCE-10K. Analysis of Dendrochronological Variability and Associated Natural climates in Eurasia - the last 10 000 years. Lustia-raportti. 37 s.

Mielikäinen, K. & Timonen, M. 1996. Growth Trends of Scots pine (Pinus sylvestris, L.) in Unmanaged and Regularly Managed Stands in Southern and Central Finland. Julkaisussa: Spiecker, H., Köhl, M., Mielikäinen, K. & Skovsgaard, J.P. (toim.). Growth Trends in European Forests. European Forest Institute Research Report No. 5, European Forest Institute. 19 s. Abstract / Pdf

1995

Timonen, M. 1995. Climatic variations during the last 500 years in Finnish Lapland. Approach based on the tree rings of Scots pine. In: Heikinheimo, P. (ed.) International conference on past, present and future climate. Proceedings of the SILMU conference held on Helsinki, Finland, 22-25 August 1995. Publications of the Academy of Finland 6/95. Painatuskeskus Oy 1995, Helsinki. p. 148-150. —. 1995. Submerged trees tell about the ancient forests. Kola Excursion through Finnish Lapland and Northeastern Norway to the Kola Peninsula, 12-19 August. IUFRO XX World Congress. Painatuskeskus Oy. 1p.

Timonen, M. 1995. Submerged trees tell about the ancient forests. In: Tikkanen, E. & Mikkelä, H. (eds.). Kola Excursion through Finnish Lapland and Northeastern Norway to the Kola Peninsula. 12-19 August. Post-congress excursion guide 15. IUFRO XX World Congress, August 1995, Finland. IUFRO-95 Congress Secretariat, p. 12.

Timonen, M. 1995. Submerged trees and ancient climate. In: XXIst Annual Meeting of EUBS on Diving and Hyperbaric Medicine, Helsinki, Finland 28th June - 1 st July 1995. A conference publication. The Finnish Soc. of Diving and Hyperbaric Medicine, 1 s.

1994

Cook, E., Briffa, K., Kabela, M., Colenutt, M., Grudd, H., Hesse, I., Luckman, B., Sanford, B., Savage, M., Thomas, Ch., Timonen, M., Wimmer, R. & Xiong, L. 1994. Standardization trials on Douglas fir chronologies from Onion Saddle / Upper Pinery Canyon Area, Chiricahua Mountains, Arizona. Fifth Annual Dendroecology Fieldweek, May 22-28, 1994, Portal Arizona. 1 s.

1994

Timonen, M. 1994. Kaktuksia kairaamassa. Pihkaposti 3: 17-21.

1993

Timonen, M., Gustavsen, H.G., Ruotsalainen, K. & Timonen,T. 1993. Lapin suojametsäalueen pysyvät (SUOJAINKA) kokeet: suunnitelmat, mittausohjeet ja aineiston kuvaus. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 481. Metsäntutkimuslaitos.ISBN: 951-40-1335-2.

1987

Timonen, M.1987. Metla/Metik. Artikkeli Metric lehdessä.

1986

Timonen, M. & Varmola. M. 1986. Experiences and research on yield impacts of artificial regeneration at high latitudes in Finland. Julkaisussa: Mayo Murray (toim.). Proceedings of the Sixth International Workshop on Forest Regeneration. The yield advantages generation. gust 10-11, 1984. Edmunston, New Brunswick, Canada; 06/1986.

1983

Timonen, M. 1983. Käytännön metsätalouden metsät ja niiden kuvaus tietokonekartakkein. Julkaisussa: Pohjois-Lapin metsät. Metsäntutkimuspäivät Rovaniemellä 1983. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 105:28-45.

1982

Timonen, M. 1982. Pohjois-Lapin metsien erityispiirteet. Julkaisussa: Pohjois-Lapin metsät. Metsäntutkimuspäivät Rovaniemellä 1982. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 105:40-51.

1981

Pohtila, E. & Timonen, M. 1981. Suojametsäalueen viljelytaimikot ja niiden varhaiskehitys.Scots pine plantations and their early development in the protection forests in Finnish Lapland. FF453. 18 s.

Home Background Connections Projects Documents Media Gallery Archives What's new
Kotisivu Tausta Yhteydet Projektit Dokumentit Mediagalleria Arkisto Uusimmat