kasvutrendit

Suurempi kuva
Yksityiskohtainen esitys posterina (englanniksi)

Euroopan metsien kasvutrendit selvitettiin 12 maassa 1990-luvulla tehdyssä EU-projektissa. Oheinen ote Spieckerin, Mielikäisen ja Skovsgaardin toimittamasta englanninkielisestä julkaisusta "Growth trends in European Forests", kertoo Suomessa tehdyistä tutkimuksista. Tulosten yhteenveto tässä.

Mielikäisen ja Timosen laatimassa artikkelissa (viite alla) kerrotaan yksinkertaisesta ja tehokkaasta RCS-menetelmästä, jolla kasvutrendit paljastettiin. Menetelmä perustuu ei-ilmastollisten vaikutusten poistamisen jälkeiseen jäännösvaihteluiden tarkasteluun kalenterivuosiakselin suhteen. Muodostuneen ns. jäännösvaihteluvyön muoto kertoo vallitsevista kasvutrendeistä (ks. kaaviokuva ja esimerkki).

Löysimmekö kasvutrendejä silloisessa tutkimuksessamme? Emme, kuten oheinen kuva kertoo.

Olemme aloittaneet uuden ja entistä monipuolisemman tutkimuksen Suomen metsien kasvutrendien nykytilanteen selvittämiseksi. Vuosina 2007-2009 toteutettavan tutkimuksen tulokset julkaistaan lustotutkijoiden kansainvälisessä Dendrokronologian konferenssissa (WorldDendro2010) Rovaniemellä kesäkuussa 2010.

Tutkimus on tarkoitus laajentaa myöhemmin koko Eurooppaa koskevaksi.

Viitteet:

Mielikäinen, K., Timonen, M. 1996. Growth Trends of Scots pine (Pinus sylvestris, L.) in Unmanaged and Regularly Managed Stands in Southern and Central Finland. In: Spiecker,H., Köhl, M., Mielikäinen, K. & Skovsgaard, J.P. (toim.). Growth Trends in European Forests. European Forest Institute Research Report No. 5, European Forest Institute. Pages 41-59. Pdf.

Mielikäinen, K., Timonen, M. & Helama, S. 2008. Growth Trends in Finnish Forests. Can we recognize climate warming? Pdf-poster in the Trace2008 meeting (3 MB)

Timonen, M., Mielikäinen, K., & Helama, S. 2008. Climatic variation (cycles and trends) and climate forecasting from tree-rings. Pdf-poster in the Trace2008 meeting

Metlan nettisivut: Suomen metsien kasvun lisääntymisen syyt ja seurauksetHome Background Connections Projects Documents Media Gallery Archives What's new
Kotisivu Tausta Yhteydet Projektit Dokumentit Mediagalleria Arkisto Uusimmat