Kinsys: suomalainen lustotutkimusjärjestelmä

KINSYS — Integroitu Lustotutkimusjärjestelmä — kehitettiin alun perin Metlan lustotutkimustarpeisiin. Lustotiedon perusesitysmuotona on Kari Sauvalan kehittämän lustonmittausohjelman tuottama KS/.MIT-mittaustietorakenne (esimerkkidata KSFILE.MIT ja yksityiskohdat täältä), josta johdetaan matriisimuotoiset KINSYS/.KIN (KSFILE.KIN) ja KINSYS/.KIM (KSFILE.KIM) -tietorakenteet, jotka luodaan KINSYS-ohjelmiston KINDATA-ohjelmalla. Ohjelmiston tietorakenteet ovat yhteensopivat yleisesti käytetyn ITRDB-järjestelmän "Decadal" tai "Tucson" lustotietorakenteen ".tuc"-formaatti (KSFILE.TUC) ja "Compact" lustotietorakenteen .CPT"-formaatti (KSFILE.CPT) kanssa. Enemmän ITRDB:stä NOAAN paleodatasivuilla. Ks. myös Tucson format.

KINSYS-ohjelmiston käyttöliittymä on kaksikielinen: suomi-englanti. Ohjelmisto koostuu 14 sovelluksesta, jotka käsittelevät lusto- ja ilmastodataa, ajoittavat näytteitä, suorittavat tilastollisia analyysejä kuten lineaarista regressioanalyysiä, RCS- ja Age banding-mallitusta, dendroklimaattisia analyysejä, aikasarja-analyysejä, laskevat RBAR- ja EPS-tunnuksia jne. Ohjelmisto muotoilee myös sekä datan että tulostukset sopivaan muotoon kaupallisia tilasto- ja grafiikkaohjelmia varten. Kinsys-ohjelmilla on joitakin ominaisuuksia, esimerkiksi RBAR- ja EPS-tunnusten laskenta, jotka eivät ole yleisiä kaupallisissa ohjelmistoissa.

KINSYS-ohjelmisto koostuu 1233 aliohjelmasta,sisältäen 175 000 riviä Fortran-koodia. Se tarkoittaa A4-sivuina (2000 merkkiä per sivu) sitä, että testatusta ohjelmakoodista tulisi 2658 sivua eli noin 32 cm paksu (!) kirja. Ohjelmiston ensimmäiset koodirivit kirjoitettiin 1977. Ohjelmiston kehittämistyö oli aktiivisimmillaan 1990-luvun jälkipuoliskolla, jolloin suurin osa sen mallitukseen ja lustoindeksien analysointiin liittyvistä erityispiirteistä syntyi ADVANCE-10K-projektin yhteydessä. ADVANCE-10K-projektissa tarvittu tuhansien megafossiilinäytteiden ajoittaminen pakotti kehittämään nopeamman ajoittamismenetelmän. Uusi menetelmä, joka perustuu ITRDB:n Cofecha-ohjelman ajoitustulosteisiin, on kuvattu englanninkielisessä dokumentissa KINSYS-Cofecha Quality Control and Dating.

Kinsys-ohjelmistoa ei ole enää viime vuosina kehitetty yhtä aktiivisesti kuin aiemmin. Huomiota on kiinnitetty ohjelmistossa lähinnä sellaisten ominaisuuksien kehittämiseen, jotka ovat olleet merkityksellisiä ajankohtaisten lustotutkimusten valossa. Uutena ohjlemistokehitysprojektina on ollut lustotutkimuksen Internetissä toimivan virtuaalilustolaboratorion (GKLIK -MELTIH) kehittäminen oliopohjaista tekniikkaa soveltaen.  Tavoitteenamme on tarjota työpöytä joustavaan lustoinformaation vaihtoon ja käsittelyyn. GKLIK-MELTIH  esiteltiin lustotutkijoiden kansainvälisessä World Dendro 2010-konferenssissa vuonna 2010.

KINSYS-ohjelmiston asennus: siirry ohjelmistolataussivulle.


Home Background Connections Projects Documents Media Gallery Archives What's new
Kotisivu Tausta Yhteydet Projektit Dokumentit Mediagalleria Arkisto Uusimmat