lustotutkimuksen yhteistyöverkosto

METLA (Metsäntutkimuslaitos) / Luke (Luonnonvarakeskus)

Kokouksia ja muuta toimintaa

Kotimaisia lustotutkimuslaboratorioita ja -projekteja

CARATE Muinaisympäristöjen kasvifysiologia, Metla ja Helsingin yliopisto

Dating Laboratory Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto

Dendrokronologian laboratorio Itä-Suomen yliopisto (Pentti Zetterberg)

Dendrolab Rovaniemi Metlan lustotutkimuksen keskus

Lustia Pitkien vuosilustosarjojen erikoissivusto

Neulasjälkilaboratorio Ilmastohistorian kirjoitusta neulasjäljistä, Risto Jalkanen, Metla

Quaternary Paleoclimatology Laboratory Geotieteen ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto

Tree-Ring Data Bank Saima Lustotietoarkisto Meriläinen-Lindholm, Itä-Suomen yliopisto

Fenologialaboratorio Biologisten ilmiöiden rytmiikan ja vuodenaikaisvaihtelun seuranta

Lustia-projektin yhteistyötahot

Climatic Research Unit (CRU) University of East-Anglia, Norwich, UK

Cybis Dendrochronology The Larsson Company Website, Saltsjöbaden,Sweden

DendroLab University of Nevada, Reno, USA

Dendro Sciences Division Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Zurich

Institute for Forest Growth Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg, Germany

Institute of North Industrial Ecology Problems (INEP) RAS Kola Science Centre, Apatity, Russia

Laboratory for Dendrochronology (GULD) the Gothenburg University,Sweden

Laboratory of Dendrochronology Lake Duparquet Research Station, UQAT (University of Quebec), Canada

Laboratory of Tree-Ring Research University of Arizona, Tucson, USA

Polar Geophysical Institute, KSC RAS (PGI) Kola Science Centre, Murmansk & Apatity, Russia

Scottish Pine Project St Andrews Tree-Ring Laboratory, Scotland, UK

Regional Climate Group (RCG) Göteborg University, Sweden

Res. & Training Center of Tree-Ring and Climate Change Mahidol University, Thailand

Rocky Mountain Tree-Ring research Fort Collins, USA

Institute of Forest V.N. Sukachev Institute of Forest Siberian Branch, Krasnoyarsk, Russia

Dendrochronological Laboratory SLU Alnarp, Southern Swedish Research Centre (SLU) in Alnarp(DELA)

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Stockholm University, Sweden

Tree-Ring Laboratory, Institute of Botany Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

Tree-ring Laboratory Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Division RAS Ekaterinburg, Russia

Tree-Ring Laboratory Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia University, USA

Tree-Ring Laboratory The University of Auckland, New Zealand

Lisää lustotutkimuksen sivustoja

ITRDB The International Tree-Ring Data Bank

The Ultimate Tree Ring Web Pages Tree-ring website number one by H.D. Grissino-Meyer

Euro Catalogue European info center of tree-ring research by Tom Levanic

Bristlecone page Learn about tree rings and the oldest living thing on earth by Leonard Miller.

Tales Tree tell By Professor H. C. Fritts

Download All past issues (1934-2006) of Tree-Ring Research

Opetuksellisia sivustoja

A guide to dendrochronology for educators by Lori Martinez, Tucson, Arizona

Forest Academy a free, interactive, educational online game about trees and forestry.

Tree Removal.com Dendrochronology – Determining the Age of a Tree

Lustotutkimusyhdistyksiä

Association for Tree-Ring Research (ATR)

Tree-Ring Society (TRS)

Lustia-sivustoa referoivia tahoja

Climate Audit Steve McIntyre's method critical climate website, Toronto, Canada

Ihmisen toiminta muuttuvassa ilmastossa Voitto Valio Viinasen ympäristösivusto

ICECAP (International Climate and Environmental Change Assessment Project). Related to ICECAP:

Blogosphere Topics and blogroll (also "Finland Lustia Dendrochronology Project" included)

Ilmastofoorumi Suomalainen ympäristöjärjestö - ympäristön ja ihmisen puolesta

Suomen osuutta ADVANCE-10K projektissa johtanut professori Matti Eronen ehdotti vuonna 1997 nettisivuston perustamista Lapin yli 7600-vuotisen mäntylustokalenterin laajan tutkimusmateriaalin yhteiskäytön edistämiseksi. Nykyinen Lustia.fi-sivusto on paitsi kansalaista palveleva lustotutkimuksen tietopaketti, myös holoseeni-ilmaston luontaisten vaihteluiden selvittämiseen erikoistunut tutkimussivusto. Lustiasta ja suomalaisesta lustotutkimuksesta enemmän lyhyessä historiikissa.


Home Background Connections Projects Documents Media Gallery Archives What's new
Kotisivu Tausta Yhteydet Projektit Dokumentit Mediagalleria Arkisto Uusimmat