Developing Finnish Tree-Ring Research: technical articles / Lustotutkimuksen kehittäminen

2015:

Timonen, M. 2015. Tree Ring Science and Forest Research – an almost 100-yr Alliance! Lustia Project Report 2015(1a):1-10.

                               Lustotutkimus metsäntutkimuksen ytimessä lähes 100 vuoden ajan! Lustia-raportti 2015(1b):1-10.

2014:

Timonen, M. 2014. Timisjärven talon pirtin välikaton kannatinhongan dendrokronologinen ajoitus. Lustia-raportti 2/2014 (1):1-20.

Timonen, M. 2014. Suurten luonnontapahtumien jälkiä Lapin männyn vuosilustoissa. Lustia-raportti 2014 (1):1-14.

2013:

Timonen, M. 2013. Scanner-based tree-ring measurement system. Lustia project document.

2011:

Timonen, M., Timonen, T. & Kamaja, I. 2011. Lustotutkimuksen informaatiomalli Metla-ympäristössä. Organisaation toimintaa tukevien ”älykkäiden” asiantuntijajärjestelmien kehittäminen tieteenalakohtaiseen tietämykseen perustuen. Lustia-raportit 2011(2):1-16.

Timonen, T., Timonen, M., Herva, H., Hietanen, J. & Kamaja, I. 2011. Tutkimustiedon sisällönhallinta; lustoinformaation ”älykäs” hyödyntäminen. Lustia-raportti 2011(1):1-20.

2010:

Timonen, M. 2010. Yhteenveto lustotutkijoiden maailmankokouksesta. Lustia-projektin dokumentti.

Timonen, T., Timonen, M., Kamaja, I. & Herva, H. 2010. Olioavusteinen tiedonhallinta ja Lustotiedon Virtuaalimetsä. Lustia-raportti 2/2010. 20 s.

2009:

Timonen, M. 2009. Puiden vuosilustotutkimus eilen, tänään ja huomenna: historiikkia, saavutuksia ja tulevaa tutkimusta.  Lustia-raportti 1/2009. 20 s.

2006:

Timonen, M. 2006. Loppuraportti ja vuoden 2006 seurantaraportti.  Lustia-raportti 1/2006. 34 s.

 

Timonen, M. 2006. Metlan lustotutkimuksen suuret haasteet. Lustia-hankkeen työraportti 1/2006. 50 s.

2005:

Timonen, M. 2005. Solving the Gap Problem. Lustia-project document.

Timonen, M. 2005. A new 7638-yr chronology 2004 (128-yr extension). Lustia-project document.

2004:

Timonen, M. 2004. Lustotiedon tutkimusjärjestelmä KINSYS. Integroitu käyttöliittymä vuosilustotiedon hallintaan, tilastolliseen analyysiin ja graafiseen esittämiseen. Lustialaboratorion raportti 2003a. 45 s. Yksityiskohtaisempi esitys: KINSYS - suomalainen lustotutkimusjärjestelmä. Lustia-raportti.

2003:

Timonen, M. 2003. Lustia project plan 2004-2008. Lustia – Lustotutkimuksen Laboratorio- ja kehittämishanke. Hankesuunnitelma. Lustia-raportti. 51 s.

Timonen, M. 2003. Lustotutkimuksen laboratorio- ja kehittämishanke. Lustia-raportti 2003a. 45 s.

Timonen, M. & Luosujärvi, T. 2003. Petsikon subfossiilisten mäntyjen ajoitus. Lustia-raportti 2003(1):1-13.

2001:

Timonen, M. 2001. Updated 7520-yr chronology (correction of gap data). Lustia-project document.

Timonen, M. 2001. Original ring width series for the whole chronology. Lustia-project document.

Timonen, M. 2001. Statistics for the 7638-yr chronology. Lustia-project document.

Timonen, M. 2001. What to improve in the 7638-yr chronology? Lustia-project document.

Timonen, M. 2001. Graphs_showing_the_mysterious_330bc_event. Lustia-project document.

2000:

Timonen, M. 2000. Vanhojen rakennusten ajoituksia dendrokronologian keinoin. Lustia-raportti 2000(1):1-30.

Timonen, M. 2000. Puun muistikirja. Lustia-raportti 2000:1-18.

1999:

Timonen. M. 1999. ADVANCE-10K Project: Annual report 1999. Lustia-project document.

1998:

Timonen, M. 1998. Independent chronologies. Lustia-project document.

1997:

Timonen, M. 1997. Dendrokronologian laboratorio 1996-1997. Vuosikatsaus 1996 ja vuosisuunnitelma 1997. 11 s. Lustia-raportti 1997.

Timonen, M. 1997. Näckensborgin huvilan ovenpielushirsien dendrokronologinen ajoitus. Lustia-raportti 1997(1):1-8

1996:

Timonen, M.1996. Project plan of the Finnish part in the ADVANCE-10K project. Lustia-project document.

Timonen, M. 1996. ADVANCE-10K. Analysis of Dendrochronological Variability and Associated Natural climates in Eurasia - the last 10 000 years. Lustia-raportti. 37 s.

1995:

Timonen, M. 1995. A Framework Model for developing Dendrochronological Research in Finland. Review. Rovaniemi Dendro Lab Working Paper 12.3.1995. Rovaniemi Forest Research Station. 26 p. Lustia document 1995.

Timonen, M. 1995. Introduction to Dendrochronological Research in the Finnish Forest Research Institute. Review. Rovaniemi Dendro Lab Working Paper 30.3.1995. Rovaniemi Forest Research Station. Lustia document 1995 19 p.

Timonen, M. 1995. Dendrokronologian laboratorion vuosikatsaus 1995. Lustia-raportti 1995(2):1-11

1994:

Timonen, M. 1994. Kansainvälisen vuosilustotutkimuksen nykynäkymät ja suomalais-amerikkalaisen yhteistyön kehittäminen. Asiantuntijavierailu Yhdysvaltoihin 11.5.-3.7.1994. Lustia-raportti 1994(1):1-28.

Timonen, M. 1994. Kasvunvaihtelututkimuksen suuntaviivat Suomessa. Lustia-raportti 1994(1):1-10.

Timonen, M. & Ruotsalainen, K. 1994. Artikkeleita kuusen kasvusta Etelä-Suomessa. Kasvunvaihtelun tutkimushanke. Tiedonanto 3/94. 71s.


Home Background Connections Projects Documents Media Gallery Archives What's new
Kotisivu Tausta Yhteydet Projektit Dokumentit Mediagalleria Arkisto Uusimmat