Puun kasvututkimus ilmaston ja ympäristön muutosten seurannassa

Tutkimme puiden kasvusta selittämätöntä vaihtelua, joka aiheutuu esimerkiksi ilmaston muutoksesta ja ekosysteemissä tapahtuneista muutoksista. Sovellamme tieteen uusimpia innovaatioita kuten RCS ja Age Banding-menetelmää (teksti englanniksi) pienimpienkin muutosten paljastamiseksi. Päätutkimusaiheemme on ilmastoon liittyvien trendimäisten, syklisten, yhtäkkisten ja muunlaisten muutosten anlalysointi. Esimerkkinä posteriesitys: "Paljastavatko Suomen metsien kasvutrendit ilmaston lämpenemisen?" (teksti englanniksi). Tutustu myös Lustian ilmastonmuutosta koskevaan artikkelikokoelmaan, joka on osa laajempaa Lustian dokumenttiarkistoa.


Home Background Connections Projects Documents Media Gallery Archives What's new
Kotisivu Tausta Yhteydet Projektit Dokumentit Mediagalleria Arkisto Uusimmat